Wij kunnen u het mooie nieuws melden dat: Cor Rijken Verpakkingen B.V. opnieuw Trede 3 heeft behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Wij zijn trots op deze verlenging!
Dit betekent dat wij op een duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage leveren op het gebied van sociaal ondernemen. Uit de onafhankelijke toetsing door een Certificerende Instelling blijkt dat Cor Rijken Verpakkingen B.V. op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven.

Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties, net als Cor Rijken Verpakkingen, en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De PSO is de landelijke norm voor sociaal ondernemen
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben de PSO, in nauwe samenwerking met de markt, volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

PSO stimuleert sociaal ondernemen in Nederland Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen bij (meer) organisaties. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties hun leveranciers en opdrachtnemers om ook sociaal te ondernemen door er bewust voor te kiezen om producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Meer informatie? www.pso-nederland.nl